PROGRAM ASASI SAINS (MQA/FA 1687)

Program Asasi Sains bertujuan menyediakan pelajar untuk kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Perubatan, Kejuruteraan dan Teknologi.

SYARAT KEMASUKAN

Asasi Sains untuk Program Kejuruteraan dan Teknologi
Lulus SPM / SPMV dengan sekurang-kurangnya 5 kepujian dalam mata pelajaran termasuk Matematik dan 2 mata pelajaran Sains. Kepujian dalam Bahasa Melayu dan lulus Bahasa Inggeris ATAU kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar antarabangsa perlu mempunyai ‘O’ level atau setara dalam mata pelajaran yang berkaitan.

Asasi Sains untuk Program Perubatan dan Sains Kesihatan
Lulus SPM / SPMV dengan sekurang-kurangnya 5 kepujian dengan mendapat sekurang-kurangnya  Gred B dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan, Fizik, Kimia,  Biologi dan  mata pelajaran yang lain. Kepujian dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris ATAU kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar antarabangsa perlu mempunyai ‘O’ level atau setara dalam mata pelajaran yang berkaitan.

PROSPEK LANJUTAN PENGAJIAN

  • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektronik)
  • Ijazah Sarjana Muda kejuruteraan Telekomunikasi
  • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sistem Komputer
  • Ijazah Sarjana Teknologi
  • Ijazah Sarjana Muda Perubatan
  • Ijazah Sarjana Muda Pembedahan (MBBS)

STRUKTUR PROGRAM

SEM KOD KURSUS NAMA MATA PELAJARAN JAM KREDIT
1 UBE 112 ENGLISH 1 2
FMA 013 MATHEMATICS 1 3
FFZ 013 PHYSICS 1 3
FKM 013 CHEMISTRY 1 3
FBO 013 BIOLOGY 1 3
UBA 112 ARABIC LANGUAGE 1 2
FUM 012 STUDY SKILLS 2
JUMLAH 18

 

SEM KOD KURSUS NAMA MATA PELAJARAN JAM KREDIT
2 UBE 122 ENGLISH 2 2
FFZ 023 PHYSICS 2 3
FKM 023 CHEMISTRY 2 3
FBO 023 BIOLOGY 2 3
UBA 122 ARABIC LANGUAGE 2 2
FTK 012 COMPUTER TECHNOLOGY 1 2
UMA 023 MATHEMATICS 2 3
JUMLAH 18

 

SEM KOD KURSUS NAMA MATA PELAJARAN JAM KREDIT
3 UBE 232 ENGLISH 3 2
FMA 032 MATHEMATICS 3 2
FFZ 032 PHYSICS 3 2
FKM 032 CHEMISTRY 3 2
FBO 032 BIOLOGY 3 2
FTK 022 COMPUTER TECHNOLOGY 2 2
UBA 232 ARABIC LANGUAGE 3 2
FTQ 012 QURANIC STUDIES 0
JUMLAH 14

 

Share Button
Hakcipta Terpelihara ©2013 Pusat Pengajian Asasi KUIN.