PROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAM (A 9809)

Program Asasi Pengajian Islam bertujuan menyediakan pelajar untuk kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda dalam jurusan Pengajian Islam.

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan 5 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu DAN lulus salah satu mata pelajaran berikut : Bahasa Arab / Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah Isamiyyah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam ATAU kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Pelajar antarabangsa perlu mempunyai ‘O’ level atau setara dalam mata pelajaran yang berkaitan.

PROSPEK LANJUTAN PENGAJIAN

  • Ijazah Sarjana Muda Syariah
  • Ijazah Sarjana Muda Syariah & Undang-Undang
  • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin
  • Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab

STRUKTUR PROGRAM

SEM KOD KURSUS NAMA MATA PELAJARAN JAM KREDIT
1 XBQ 013 AL-MUTALAAH WA MAHARAH AL-QIRAAH 3
XBH 013 AL-MUHADATHAH WA AL-ISTIMA 1 3
XBN 013 AL-NAHW WA AL-SARF 1 3
XUA 014 AL-TAWHID WA AL-MANTIQ 4
XTQ 012 HIFZ AL-QURAN 1 2
UBE 112 ENGLISH 1 2
JUMLAH 17

 

SEM KOD KURSUS NAMA MATA PELAJARAN JAM KREDIT
2 XBH 023 AL-MUHADATHAH WA AL-ISTIMA 2 3
XBN 023 AL-NAHW WA AL-SARF 2 3
XUT 014 AL-TAFSIR WA ULUM AL-QURAN 4
XUH 014 AL-HADITH WA ULUMUH 4
UBE 122 ENGLISH 2 2
XTQ 022 HIFZ AL-QURAN 2 2
JUMLAH 18

 

SEM KOD KURSUS NAMA MATA PELAJARAN JAM KREDIT
3 XBK 013 MAHARAH AL-KITABAH 3
XBA 013 AL-ADAB WA AL-BALAGHAH 3
XSF 014 AL-FIQH WA USULUH 4
XKH 012 AL-HALAQAH 2
XMK 012 TEKNOLOGI MAKLUMAT 2
UBE 232 ENGLISH 3 2
JUMLAH 16

 

Share Button
Hakcipta Terpelihara ©2013 Pusat Pengajian Asasi KUIN.